Ułatwienia dostępu

Adapatacja sali lekcyjnej dla 6-latków w Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym

Miastków Kościelny, dnia 2010-06-14

IZP. 3410/2/2010

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Adaptacja sali lekcyjnej dla 6-latków w Publicznej Szkole Podstawowej
w Miastkowie Kościelnym”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer 1540008-2010


  Wójt Gminy Miastków Kościelny w imieniu Gminy Miastków Kościelny działając zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuje wykonawcom treść zapytań skierowanych do zamawiającego wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie 1.
Pozycja nr 10. Płyty wiórowe odporne na wilgoć laminowane gr. 22 mm. Proszę podać w jakim kolorze mają być płyty laminowane?

Odpowiedź:
Należy zastosować płyty wiórowe laminowane ( odporne na wilgoć ) w kolorze jasnym ( np. biały, beżowy ).

Zapytanie 2
Pozycja nr 20. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany 10 cm typu Nora lub równoważne antyalergiczne. Proszę podać czy wykładziny mają być jedno czy dwu kolorowe?

Odpowiedź:
Wykładziny z tworzyw sztucznych winny być dwukolorowe. Zamawiający nie narzuca konkretnych kolorów.

Zapytanie 3
Proszę podać ilość sztuk wyłączników świecznikowych?
Proszę podać ilość sztuk gniazd wtykowych podwójnych YDYp 3x2,5?
Proszę podać ilość metrów przewodów elektrycznych YDYp 3x1,5 mm2?

Odpowiedź:
Liczba włączników świecznikowych: 3 szt.
Liczba gniazd wtykowych podwójnych: 8 szt.
Ilość metrów przewodów elektrycznych należy wyszacować na podstawie rzutu obiektu załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie kalkulacji własnej. Przewidywana ilość przewodów elektrycznych wynosi ok. 50 metrów.

Zapytanie 4
Czy nie ma potrzeby aby umywalki były wyposażone w półpostumenty lub szafki? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:
Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do wyceny należy przyjąć tylko umywalki ( bez półpostumentów lub szafek ).

Zapytanie 5
W przedmiarze wpisano tylko demontaż istniejącego grzejnika żeliwnego. Czy nie ma potrzeby montażu nowego grzejnika wraz z armaturą? Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:
Wyceny należy dokonać zgodnie z załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiarem robót. Nie ma potrzeby montażu nowego grzejnika wraz z armaturą.

Zapytanie 6
Czy nie ma potrzeby wykonania próby szczelności rur instalacji wodociągowej, ich izolacji cieplnej, wstawienia trójnika i śrubunku w istniejący pion wodociągowy oraz wykonania i naprawy otworu
w stropie? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:
Należy wykonać próbę szczelności, izolację cieplną rur oraz wstawić trójnik i śrubunek w istniejący pion wodociągowy. Powyższe pozycje należy ująć w kosztorysie ofertowym. Naprawa otworów w stropie została ujęta w przedmiarze robót i nie wymaga dodatkowej wyceny.

Zapytanie 7
Podłączenie nowych przyborów sanitarnych do istniejącego pionu kanalizacyjnego wymaga wstawienia trójników wraz z nasuwkami, przebicia otworów w stropie i ścianie oraz ich naprawy, wykonania podejść odpływowych i nowych rur kanalizacyjnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:
Zgodnie z przedmiarem robót wyceny należy dokonać wedle kalkulacji własnej. Istniejąca instalacja sanitarna znajduje się za ścianą.


Zamawiający informuje również, że wyceny poz. 15 „Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych...”  przedmiaru robót załączonego do SIWZ, należy dokonać za pomocą cennika remontowego  KNR 4 - 01 tablica 12 04, p. 01.,02 wraz
z przygotowaniem powierzchni z poz. 08.

 

Z up. WÓJTA

mgr Elżbieta Domaszczyńska
SEKRETARZ GMINY


Do wiadomości:
1. Wszyscy uczestnicy postępowania.
2. A/a

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.