Ułatwienia dostępu

Stowarzyszenia i fundacje działające na terenie gminy

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Miastkowie Kościelnym

Prowadzenie działalności charytatywnej, udzielanie pomocy socjalnej, tworzenie funduszy na cele socjalne, organizowanie i prowadzenie świetlic i klubów, prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

ul. Szkolna 5
08-420 Miastków Kościelny

Szkolny Klub Europejski „Europa i Ja” Miastków Kościelny

Działalność kulturalno-oświatowa dla młodzieży i dorosłych. Propagowanie wiedzy o Europie, Polsce, własnym regionie i wspólnym dziedzictwie kulturowym. Popularyzacja wiedzy o instytucjach europejskich i krajach członkowskich Unii Europejskiej. Współpraca z organizacjami proeuropejskimi w Polsce i za granicą.

Prezes Agnieszka Mika ul. Szkolna 8
08-420 Miastków Kościelny

Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe „Miastków –Dzieciom”

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego gmin i powiatów. Upowszechnianie i wspieranie kultury, sportu, rekreacji i edukacji dzieci i młodzieży. Działania na rzecz środowiska naturalnego, ochrona i promocja zdrowia.

Prezes
Sławomir Rusak ul. Szkolna 8
08-420 Miastków Kościelny

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Zwoli

Prowadzenie w środowisku kobiet wiejskich działalności upowszechniającej postęp w wiejskich gospodarstwach domowych i rolnictwie oraz organizowanie kobiet do działalności na rzecz poprawy warunków społeczno-bytowych, rozwoju różnych form pomocy społecznej. zwiększenie uczetsnictwa mieszkańców w kulturze, kultywowanie folkloru i sztuki ludowej.

Prezes
Grażyna Mucha

Zwola 71
08-420 Miastków Kościelny

Polski Związek Hodowców

Gołębi Pocztowych

Organizowanie wystaw gołębi oraz udział w wystawach ogólnopolskich; organizacja lotów gołębi dorosłych i młodych; przeprowadzanie współzawodnictwa w lotach gołębi.

Zgórze 71

08-420 Miastków Kościelny

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzegi
i Zasiadały

Wspieranie,  wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju edukacyjnego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Brzegi i Zasiadały. Wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki.

Prezes
Magdalena Samson
Brzegi 115
08-420 Miastków Kościelny

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.