Ułatwienia dostępu

16 listopad 2010 13:12

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012.

Miastków Kościelny, dnia 16.11.2010 roku

IZP. 3410/7/2010

 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.),
informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 - wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

25 październik 2010 10:48

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012.

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania: Dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012”.

06 wrzesień 2010 14:33

ZAWIADOMIENIE

Miastków Kościelny, dnia 06.09.2010 roku

 

IZP. 3410/6/2010

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

27 sierpień 2010 12:31

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzegi-Pieńki.

Miastków Kościelny, dnia 27.08.2010 roku

 

IZP. 3410/6/2010 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 PZP (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.),
informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzegi-Pieńki” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

26 sierpień 2010 13:42

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Zgórze.

Miastków Kościelny, dnia 26.08.2010 roku

 

IZP. 3410/5/2010 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.),
informuje że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Zgórze” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

10 sierpień 2010 07:58

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwola.

Miastków Kościelny, dnia 10.08.2010 roku

 

IZP. 3410/4/2010

  

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 PZP (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.),
że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwola” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

28 lipiec 2010 12:36

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzegi - Pieńki. 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY
ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny
działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieogrniczony
o wartości szacunkowej poniżej kowty określonej
w przepisach wydanych na podstwie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania:

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzegi - Pieńki"

27 lipiec 2010 12:53

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Zgórze.

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY
ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny
działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) 

ogłasza przetarg nieogrniczony
o wartości szacunkowej poniżej kowty określonej
w przepisach wydanych na podstwie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania:

"Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Zgórze"

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.