Projekt „Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom!”

10 październik 2018 12:48

Beneficjent - Gmina Miastków Kościelny

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”

Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”

Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu wynosi: 713.808,00 zł, w tym:

wkład Unii Europejskiej: 571.046,40 zł

wkład własny: 142.761,60 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. - 31.12.2020 r.

 

Głównym celem projektu jest powrót do aktywności zawodowej 24 mieszkańców (23K/1M) gminy Miastków Kościelny poprzez utworzenie i funkcjonowanie 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku w Miastkowie Kościelnym.

Zadania w ramach projektu to:

-Adaptacja pomieszczeń do pełnienia funkcji żłobka dla 16 dzieci w ramach tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Realizacja obejmować będzie wykonanie nowych ścianek działowych wraz z tynkami, stolarkę: drzwi, okna, obudowę grzejników i witryny. Wykonanie nowych posadzek, instalacji wod-kan., c.o., instalacji elektrycznej oraz robót wykończeniowych.

-Zakup wyposażenia do dwóch sal zabaw, dwóch szatni oraz kuchni w ramach tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

-Bieżące funkcjonowanie (koszty personelu), zatrudnienie 4 opiekunów w żłobku w ramach tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.