Ułatwienia dostępu

Strona rozbudowy oczyszczalni : http://oczyszczalnia.miastkowkoscielny.com.pl

 

Zgłaszanie informacji o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych przy realizacji inwestycji
"Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”:

 • specjalny adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowe www.pois.gov.pl
  i dodatkowo link: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/


Zagospodarowanie terenu projektowanej oczyszczalni ścieków na działce 439/1 w miejscowości Miastków Kościelny.

23 czerwca 2017

Ruszyły prace związane z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny. W pierwszej kolejności trwają roboty związane z przygotowaniem i przystosowaniem gruntu na działce nr 439/1 pod budowę oczyszczalni. Wykonawca wykonał pierwszy z zaplanowanych obiektów tj. zbiornik uśredniający

 

Podpisanie umowy

Wójt Gminy Miastków Kościelny

 informuje, że w dniu 14.04.2017r. podpisana została umowa na wykonanie inwestycji polegającej na:

Rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Miastków Kościelny
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Wykonawcą zadania jest firma:

BULDING ENGINEERING Sp.z o.o.

 1. Ks. Witolda 7-9 lok.111,

71-063 , Szczecin

Szczegóły w załączniku:

Ogłoszenie Nr 66961-2017 z dnia 14.04.2017r.

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny  reprezentujący Zamawiającego Gminę Miastków Kościelny w związku z prowadzoną inwestycją polegającą na:

„Rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”

w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

II oś priorytetowa Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

informuje, że funkcję:

 1. Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej będzie pełnił
  Pan Mariusz Krawczyk
 2. Inspektora nadzoru w branży sanitarnej będzie pełnił
  Pan Sławomir Baran
 3. Inspektora nadzoru w branży elektrycznej będzie pełnił
  Pan Krzysztof Szczepanek  

Szczegóły w załączniku: 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 roku , poz. 2164 ze zm.).

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:.

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

BUILDING ENGINIEERING Sp. z o.o.
ul. Ks. Witolda 7-9 lok 111
71-063 Szczecin

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy BUILDING ENGINIEERING Sp. z o.o.
ul. Ks. Witolda 7-9 lok 111 71-063 Szczecin, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i nie podlegających odrzuceniu.

Szczegóły w załączniku:

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 29.03.2017r.

 

Podpisanie umowy między Gmina Miastków Kościelny a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu.

W dniu 10 października2016 r. Gmina Miastków Kościelny podpisała umowę  z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny ” w ramach działania  2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5.068.035,27 zł, w tym dofinansowanie projektu w kwocie 3.534.089,41 zł

Celem strategicznym Projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”, jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie, zgodnie z zasadą trwałego i zrównoważonego rozwoju przy założeniu stopniowego spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska.

Powiększenie przepustowości oczyszczalni do Qśrd = 490 m3/d i Qdmax = 620m3/d, umożliwione zostanie poprzez zwiększenie efektywności oczyszczania mechanicznego (nowe elementy: krata hakowa, piaskownik, pionowy) oraz biologicznego, budowa nowego reaktora biologicznego z wydzieloną tlenową stabilizacją osadu nadmiernego. Umożliwi to spławianie do oczyszczalni większej ilości ścieków dowożonych oraz zwiększenie ilości ścieków dopływających kanalizacją sanitarną poprzez dalszą rozbudowę.

Planowanym efektem będzie rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny oraz umożliwienie korzystania z rozbudowanej oczyszczalni ścieków przez wszystkich mieszkańców gminy.

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.