Ułatwienia dostępu

 

Projekt „Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”

Beneficjent - Gmina Miastków Kościelny

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi priorytetowej X  „Edukacja dla rozwoju regionu”

Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”

Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu wynosi: 223 640,00 zł, w tym:

wkład Unii Europejskiej: 178 912,00 zł

wkład własny: 44 728,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. - 30.06.2020 r.

 

Głównym celem Projektu jest stworzenie warunków wychowania przedszkolnego dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Gminie Miastków Kościelny poprzez adaptacje przedszkola, objęcie wsparciem terapeutycznym 2 dzieci niepełnosprawnych, uruchomienie ponadprogramowej oferty kształcenia specjalistycznego dla 111 dzieci oraz doskonalenie zawodowe dla 8 nauczycieli.

Projekt realizowany jest przez Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym.

Zadania w ramach projektu to:

 1. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - prace adaptacyjne i zakup wyposażenia,
 2. Specjalistyczne wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami,
 3. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,
 4. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli przedszkola do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W związku z dostosowaniem istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami zaplanowano:

 • wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej (63 m2) na placu zabaw przy przedszkolu,
 • stworzenie sali Integracji sensorycznej wyposażonej w specjalistyczny sprzęt do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych odpowiadającym potrzebom dzieci niepełnosprawnych,
 • stworzenie pokoju terapeuty - przyjaznej, relaksacyjnej i kameralnej przestrzeni wraz z odpowiednim wyposażeniem.

W ramach Projektu planuje się zrealizować 192 godziny zajęć indywidualnych dla 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • zajęcia z elementami integracji sensorycznej - 64 godz.
 • zajęcia rewalidacyjne - 64 godz.
 • zajęcia logopedyczne - 64 godz.

oraz 640 godz. dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dla 111 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, będą to:

 • kółko teatralne - 128 godz.
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy - 128 godz.
 • zajęcia z elementami integracji sensorycznej - 128 godz.
 • zajęcia grafomotoryczne z elementami terapii ręki - 128 godz.
 • indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe dla 4 dzieci z opiniami o wczesnym wspomaganiu - 128 godz.

Dla wysokiego poziomu edukacji w ramach Projektu zaplanowano studia podyplomowe z integracji sensorycznej dla 1 nauczyciela oraz 3 szkolenia doskonalące dla 8 nauczycieli:

 • „Każdy może być aktorem” - 8 godz.
 • „Zabawy muzyczno-plastyczne i parateatralne we wczesnej edukacji” - 16 godz.
 • „Nauczanie polisensoryczne, czyli jak wykorzystać wszystkie zmysły przedszkolaka, aby stworzyć dziecku optymalne warunki do rozwoju” - 6 godz.

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.