Ułatwienia dostępu

21 grudzień 2012 13:20

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

 

na

 

 

 

Ubezpieczenie 94 sztuk laptopów w ramach realizacji projektu pn.: 
“Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”

 

21 grudzień 2012 00:00

Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu pn.: Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e -Inclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

23 listopad 2012 00:00

Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji w kwocie 500 000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/100/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym z dnia 27.04.2012r. w  wysokości  500 000 zł.

06 listopad 2012 00:00

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ORAZ OFERTACH ODRZUCONYCH

 

 

 

 w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 roku  Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

 

 

02 listopad 2012 10:20

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 roku  Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

 

 

02 listopad 2012 00:00

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 roku  Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

 

 

19 październik 2012 00:00

 

 

 

IZP 271.18.2012 Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2012/2013

19 październik 2012 00:00

 

IZP. 271.17.1.2012

 

 

 

W związku z zapytaniem w sprawie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.:  “Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013” zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) w odpowiedzi na Państwa pytanie informuję:

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.