Ułatwienia dostępu

Aktywizacja Społeczeństwa Informacyjnego (ASI)

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)

Projekt ASI realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, II osi priorytetowej – "Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działania 2.1 – "E-usługi", Typ projektów: e-administracja.

Wartość projektu opiewa na kwotę 98 262 303,00 zł, z czego 80% to dofinansowanie z funduszy europejskich. Miejscem realizacji Projektu ASI było terytorium województwa mazowieckiego.

Celem projektu było:

  • uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakłesu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych;
  • podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Projekt ASI wykorzystał rezultaty projektów pn.: ,,Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Wojewódzwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu'' (Projekt Bw) oraz ,,Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa'' (Projekt EA), zrealizowane przez Województwo Mazowieckie przy współudziale samorządów gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2008 - 2015 w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 w Priorytecie I. Tworzęnie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu oraz w Priorytecie II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza.

Elektroniczne usługi oraz systemy teleinformatyczne im towarzyszące, realizowane były w oparciu o metody projektowania zorientowane na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi.

Więcej informacji o programie: www.geodezja.mazovia.pl/projekty/asi/startasi.html#partn

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.