Ułatwienia dostępu

Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej:

Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi priorytetowej IV  „Przejście na gospodarkę  niskoemisyjną”

Działania 4.2. „Efektywność energetyczna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Beneficjent - Gmina Miastków Kościelny

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.260.561,69zł, w tym:

wkład Unii Europejskiej: 1.008.449,35zł

wkład własny: 252.112,34zł

Okres realizacji projektu: 19.01.2016 r. - 31.10.2020 r.

 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Zakres projektu:

 1. Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach:
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacja,
 • wymiana drewnianej stolarki okiennej,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja instalacji CO.
 1. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu:
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją nad częścią starą,
 • docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją nad częścią dobudowaną,
 • docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacja sali sportowej i łącznika,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja instalacji CO.
 • Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny:
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją nad budynkiem urzędu i kotłowni,
 • docieplenie stropodachu nad łącznikiem,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja instalacji CO wraz z wymianą pieca gazowego,
 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

 

Planowane efekty:

 • ograniczenie ilości zużycia zmniejszających się surowców naturalnych,
 • ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów do atmosfery,
 • ograniczenie ilości energii cieplnej potrzebnej do zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania w pomieszczeniach termo modernizowanych budynków,
 • ograniczenie ilości energii elektrycznej potrzebnej do zapewnienia oświetlenia termo modernizowanych budynków,
 • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej,
 • zapewnienie właściwej jakości powietrza dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny i użytkowników budynków objętych projektem.

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.