Ułatwienia dostępu

 

IZP. 271.17.1.2012

 

 

 

W związku z zapytaniem w sprawie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.:  “Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013” zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) w odpowiedzi na Państwa pytanie informuję:

 

 

 

Pyt. Nr 1.

W związku z przeprowadzonymi przez nas testami zintegrowanej grafiki w klasie procesora spełniającego kryteria zamawiającego czyli punktacja passmark powyżej 3000, uzyskaliśmy w 3dmark 11 wynik w granicach 500 pkt na

grafice Intel HD4000 (model największy z dostępnych grafik zintegrowanych dedykowanych dla notebooka), zwracamy się do zamawiającego o zmniejszenie wymaganej punktacji w specyfikacji technicznej dotyczącej grafiki do min. 500 pkt.

 

 

 

Zwiększenie procesora i uzyskanie lepszej wydajności wiąże się ze znacznym kosztem notebooka i cena przekroczy planowany przez zamawiającego budżet.

 

 

 

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ określającym opis przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania dla komputerów przenośnych.

 

 

 

Zamawiający informuje, że oferowany przez Wykonawcę komputer przenośny powinien charakteryzować się minimalnymi parametrami określonymi w SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem

Z-ca Wójta Gminy Miastków Kościelny

Sławomir Rusak

           

                                                                                 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.