Ułatwienia dostępu

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 PZP (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny 

 

wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

 

 

INWESTBUD Sp. z o.o.

 

Ul. Przyczółkowa 124A

 

02-968 Warszawa

 

 

 

1. Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy: 

 

INWESTBUD Sp. z o.o., ul. Przyczółkowa 124A, 02-968 Warszawa, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert  nie podlegających odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert.

 

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

 

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy.

 

Zamawiający zawrze umowę  w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie wcześniej niż 11.10.2011r.

 

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta

Liczba punktów

 

w kryterium cena

1.

INWESTBUD Sp. z o.o.

 

Ul. Przyczółkowa 124A

 

02-968 Warszawa

 

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

100,00

2.

PRTiA

 

Termoexport

 

Ul. Żurawia 24/7

 

00-515 Warszawa

 

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

54,90

3.

PHUP „EURO-GAZ” Sp.j.

 

Zgórsko 31A

 

26-052 Sitkówka – Nowiny

 

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

71,86

4.

„TADBUD” Spółka z o.o.

 

63-304 Czermin 67a

 

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

48,34

5.

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

 

Dobrów 8

 

28-142 Tuczępy

 

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

77,54

6.

F.H.U. ROBBUD-TRANS

 

Robert Kępka

 

Krzywda 2

 

08-450 Łasakrzew

 

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

76,06

 

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający   

 

     informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający  

 

    informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny

 

Jerzy Jaroń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

 

  1.  Wszyscy uczestnicy postępowania
  2. a/a

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.