Ułatwienia dostępu

Miastków Kościelny, dnia 23.08.2011r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759)

na: „Wymianę posadzek z płytek PCV na wykładzinę podłogową z PCV w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu
gm. Miastków Kościelny”.

 

 

Zamawiający – Gmina Miastków Kościelny informuje:

 

 1.Proszę o wyjaśnienie w ilu pomieszczeniach i w jakiej ilości należy wykonać wylewki i położyć i pospawać wykładziny?

 

 

 

 

Prace  polegające na zdjęciu płytek PCV oraz ułożeniu wykładziny należy wykonać w ilościach określonych w przedmiarze prac.

 

 

 

 

Zakres zamówienia:

 

1 )   Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – 471,585m2

 

2 )  Warstwy wyrównawcze i wygładzające – grunt dyspersyjny – 502,29 m2

 

3 )  Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 – 502,29 m2

 

4 )  Warstwy wyrównawcze i wygładzające – warstwy przewodzące do wykładzin z PCV – 111,92 m2

 

5 )  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wyłożeniem na ściany 10cm – wykładzina antystatyczna i antypoślizgowa przy ścianach na szerokość 90cm w innym kolorze – 502,29 m2

 

6 )  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – zgrzewanie wykładzin rulonowych – 502,29 m2

 

7 )   Progi stalowe – 8m.

 

 

 

 

2. Proszę o informację, które z pomieszczeń wymienionych w przedmiarze to sala gimnastyczna i sala komputerowa, podanie danych technicznych wykładziny na salę gimnastyczną i komputerową.

 

 

 

 

Zestawienie pomieszczeń zostało ujęte w przedmiarze robót. Określono poszczególne wymiary sal oraz ich powierzchnie.

 

 

 

 

Charakterystyka techniczna wykładziny podłogowej przeznaczonej dla sal lekcyjnych, szatni, jadalni, oddziału przedszkolnego:

 

1.      Wykładzina podłogowa z PCV.

 

2.     Wykładzina do obiektów użyteczności publicznej przeznaczona do placówek oświaty.

 

3.     Grubość całkowita – min. 2,0mm.

 

4.     Grubość warstwy użytkowej – min. 0,8 mm.

 

5.     Masa powierzchniowa – min. 2,8 kg/m2 /m3

 

6.     Wykładzina antystatyczna.

 

7.     Odporność barwy na światło sztuczne: min. 6

 

8.     Oddziaływanie krzesła na rolkach – brak uszkodzeń.

 

9.     Skutek ruchu nogi mebla – brak uszkodzeń.

 

 

 

 

Charakterystyka techniczna wykładziny podłogowej przeznaczonej dla sali sportowej:

 

1. Wykładzina podłogowa z PCV.

 

2. Wykładzina do obiektów użyteczności publicznej przeznaczona do placówek oświaty.

 

3. Grubość całkowita – min. 4,0mm.

 

4. Grubość warstwy użytkowej – min. 0,4 mm.

 

5. Masa powierzchniowa – min. 3,5 kg/m2 /m3

 

6. Wykładzina antystatyczna.

 

7. Odporność barwy na światło sztuczne: min. 6

 

8. Oddziaływanie krzesła na rolkach – brak uszkodzeń.

 

9. Skutek ruchu nogi mebla – brak uszkodzeń.

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka techniczna wykładziny podłogowej przeznaczonej dla sali komputerowej:

 

1. Wykładzina podłogowa z PCV.

 

2. Wykładzina do obiektów użyteczności publicznej przeznaczona do placówek oświaty.

 

3. Grubość całkowita – min. 2,0mm.

 

4. Grubość warstwy użytkowej – min. 0,8 mm.

 

5. Masa powierzchniowa – min. 2,8 kg/m2 /m3

 

6. Wykładzina elektrostatyczna, rozpraszająca.

 

7. Odporność barwy na światło sztuczne: min. 6

 

8. Oddziaływanie krzesła na rolkach – brak uszkodzeń.

 

9. Skutek ruchu nogi mebla – brak uszkodzeń.

 

 

 

 

3. W przedmiarze robót dołączonym do dokumentacji przetargowej brak jest pozycji na wywóz i utylizację zerwanych płytek z PCV. Czy wykonywanie tych prac leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że wywóz zdjętych płytek PCV leży po stronie Wykonawcy. W koszcie zadania należy wkalkulować wywiezienie powstałych w trakcie remontu odpadów.

 

 

 

 

4. W przedmiarze robót pozycja Nr 4 to „warstwy wyrównawcze i wygładzające – warstwy przewodzące do wykładzin PCV”. Proszę o wyjaśnienie w jakim celu jest to uwzględnione w przedmiocie zamówienia. Wykładziny PCV klei się na klej do wykładzin na uprzednio przygotowanym podłożu z wylewki samopoziomującej, natomiast „warstwy przewodzące” lub klej przewodzący stosuje się do specjalistycznych wykładzin prądoprzewodzących lub rozpraszających ładunki elektryczne. W przypadku zwykłych wykładzin PCV antystatycznych, heterogenicznych, tego typu materiały nie mają praktycznego zastosowania i jedynie zawyżają koszty inwestycji.

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że w zmianach załączonych na stronie internetowej w zakładce przetargi 2011 załączono rozbity na poszczególne powierzchnie sal przedmiar robót oraz poprawiono przedmiar w zakresie zastosowania warstwy przewodzącej.

 

Ofertę należy przygotować na podstawie zmienionego i uzupełnionego  przedmiaru.

 

 

 

 

5. Z czego wynika różnica w powierzchni przeznaczonej do gruntowania (502,293 m2) a powierzchnią na której należy wykonać wylewki samopoziomujące oraz wykładziny (444,021 m2)?

 

 

 

 

W ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia załączono poprawiony przedmiar prac. Ofertę należy przygotować na podstawie zmienionego i uzupełnionego przedmiaru.

 

 

 

 

6. Czy ilość 444,021 m2 to obmiar powierzchni płaskich razem z cokołami, czy też do tej powierzchni należy dodać obmiar przewidziany na cokoły?

 

 

 

 

W pozycji Nr 2,3,4,5 i 6 przedmiaru robót uwzględniono cokoły.

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.