21 styczeń 2021 07:50

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 5/2021
Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 15 stycznia 2021 roku

21 styczeń 2021 07:40

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 4/2021
Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 15 stycznia 2021 roku

15 styczeń 2021 12:09
11 styczeń 2021 13:59

Dyrektor Publicznego Żłobka w Miastkowie Kościelnym ogłasza nabór dzieci do Publicznego Żłobka w Miastkowie Kościelnym na 2 wolne miejsca.

Do Żłobka mogą być przyjęte dzieci które, ukończyły 20 tydzień życia, a nie skończyły 3 lat.

Nabór obejmuje dzieci urodzone w 2018, 2019 i 2020 r.

18 grudzień 2020 08:58
15 grudzień 2020 19:09
06 październik 2020 10:49
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Miastków Kościelny ogłasza nabór  wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest na rok 2021. Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy (biuro podawcze) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Druki wymaganych dokumentów dostępne są w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl. Prosimy o dokładne deklarowanie przewidywanej ilości wyrobów zawierających azbest, które mają być od Państwa odebrane.

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.