08 marzec 2021 09:30

I.6220.3.1.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Działając na podstawie:

-    art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247),

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny zawiadamia o wszczęciu w dniu 02.03.2021 r. postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miastków Kościelny, Kujawy, Zabruzdy Kolonia, Zabruzdy, Kruszówka gm. Miastków Kościelny”

Wskazana data wszczęcia postępowania jest jednocześnie dniem publicznego obwieszczenia ogłoszenia.

04 marzec 2021 07:24

Zapraszamy do korzystania z boisk Orlik w następujące dni:

Środa w godz. 19.00-21.00

Czwartek w godz. 19.00-21.00

Piątek w godz. 18.00-21.00

Niedziela w godz. 18.00-21.00

 

Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie obiektu jest P. Marek Bąk.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

03 marzec 2021 12:54
24 luty 2021 09:48

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 18/2021
Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 24 lutego 2021 roku

08 luty 2021 08:24

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

MIENIA GMINNEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY

08 luty 2021 08:23

Niniejszym informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, został wywieszony na okres 21 dni,

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.