Ułatwienia dostępu

Miastków Kościelny, 13.05.2024 r.

 I.6730.13.2024

 

O B W I E S Z CZ E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 22.04.2024 roku na wniosek Eneoz Holding Sp. z. o.o. ul. Gdyńska 8, 80-209 Chwaszczyno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn.  „Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą””  na działce o nr ewidencyjnym 90/4 w miejscowości Ryczyska, gm. Miastków Kościelny.

        Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z  art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny,  w godz. od 700 do 1500 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

    

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny,
  2. Umieszczenie na stronie internetowej miastkowkoscielny.pl

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.