Ułatwienia dostępu

Miastków Kościelny, 19.06.2024 r.

 

I .6723.1.2024

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stoczek Łukowski wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

        Wójt Gminy Miastków Kościelny wypełniając obowiązek wynikający z art. 6c ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 317) zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Stoczek Łukowski:

  1. a) Uchwały Nr III/11/2024 Rady Gminy Stoczek Łukowski w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów ewidencyjnych Jamielne, Stara Prawda, Nowa Prawda i Kienkówka,
  2. b) Uchwały Nr III/12/2024 Rady Gminy Stoczek Łukowski w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Mizary oraz części obrębów ewidencyjnych Kisielsk, Wola Kisielska, Nowa Prawda, Borki i Januszówka.

Szczegółowy zakres i granice obszarów objętych sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawierają załączniki graficzne do ww. uchwały dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Stoczek Łukowski oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://ugstoczeklukowski.bip.e-zeto.eu/ w zakładce Organizacja działania samorządu.

            Jednocześnie na podstawie art. 6e ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021, poz. 724 ze zm.) informuję, iż w dniu 19 czerwca 2024r. odbędą się spotkania otwarte dot. Ww. projektów planów miejscowych:

  • O godzinie 16:00, w formie spotkania bezpośredniego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach, Stare Kobiałki 44, 21-450 Stoczek Łukowski – spotkanie dotyczące projektu planu obejmującego obszar części obrębów ewidencyjnych Jamielne, Stara Prawda, Nowa Prawda i Kienkówka,
  • O godzinie 17:00, w formie spotkania bezpośredniego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach, Stare Kobiałki 44, 21-450 Stoczek Łukowski - spotkanie dotyczące projektu planu obejmującego obszar części obrębów ewidencyjnych Kisielsk, Wola Kisielska, Nowa Prawda, Borki i Januszówka,
  • O godzina 18:000, za pomocą środków porozumienia się na odległość, umożliwiających zabierania głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego, nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami

– spotkanie dotyczące projektu planu obejmującego obszar części obrębów ewidencyjnych Jamielne, Stara Prawda, Nowa Prawda i Kienkówka,

  • O godzina 19:000, za pomocą środków porozumienia się na odległość, umożliwiających zabierania głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego, nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami – spotkanie dotyczące projektu planu obejmującego obszar części obrębów ewidencyjnych Kisielsk, Wola Kisielska, Nowa Prawda, Borki i Januszówka.

            Spotkania otwarte przeprowadzane za pomocą środków porozumiewania się na odległość odbędą się pod adresem strony internetowej: https://whereby.com/emsystem.

            Stosownie do art. 39 ust. 1. W związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 za zm.) zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów miejscowych, obejmujących w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

            Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Stoczek Łukowski, Plac T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 109

            Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2024r. Wnioski należy składać na piśmie: osobiście w Urzędzie Gminy Stoczek Łukowski, pocztą na adres Urząd Gminy Stoczek Łukowski, Plac T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Stoczek Łukowski, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797 ze zm.) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Stoczek Łukowski (adres skrzynki::/Gmina_Stoczek/SkrzynkaESP))

            Wniosek do projektu planu miejscowego należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 roku, poz. 2509). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

            Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Stoczek Łukowski.

    

Wójt Gminy

Jerzy Jaroń

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny,
  2. Umieszczenie na stronie internetowej miastkowkoscielny.pl oraz BIP.

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.