Ułatwienia dostępu

Straż Ogniowa zosta­ła powołana w 1926 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii Zwola księdza Stefana Nazarewicza. Prezesem został ksiądz Nazarewicz, komendan­tem Ignacy Salamonik,  a skarbnikiem Adam Chu­dek. Straż liczyła wtedy 11 członków i została zareje­strowana w 1927 roku.

Na początku działalno­ści dochody jednostki sta­nowiły darowizny i kwesty oraz zyski z przedstawień teatralnych. Za zgroma­dzone pieniądze zakupiono hełmy, pasy, topory i dwa beczkowozy. Od początku istnienia straż ofiarnie uczestniczyła w gaszeniu pożarów. Organizowała zabawy taneczne, aktywnie gromadząc fundusze. W 1930 roku kupiła za nie pierwszą sikawkę ręczną, a w roku następnym żela­zny konny wóz strażacki. W 1933 roku strażacy zbu­dowali remizę strażacką, w której organizowali za­bawy taneczne i przedsta­wienia teatralne.

W 1944 roku jednostka zakupiła pierwszą moto­pompę. Za prężną dzia­łalność otrzymała w 1957 roku sztandar. W 1960 roku zbudowano Dom Strażaka. Pierwszy samo­chód Star 25, a także mo­topompę P03, jednostka pozyskała w 1967 roku.

W tym samym roku zain­stalowano syrenę alarmo­wą.

Za aktywną działalność pożarniczą w 50. rocznicę istnienia OSP Zwola otrzy­mała samochód Star 28 oraz nowy sztandar ufun­dowany przez mieszkań­ców. W 1988 roku na wy­posażenie jednostki wszedł nowy samochód Star 200, który służy druhom do dzisiaj.

W 2004 roku przy pomocy gminy przystąpiła do rozbudowy i modernizacji Domu Stra­żaka. Prace zakończono w 2006 roku, a budynek oddano do użytku w 2007 roku. 9 marca 2008 roku zo­stała powołana Jednostka Operacyjno-Techniczna III kategorii, w skład której weszło 15 przeszkolonych druhów w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych.

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoli liczy 40 członków czynnych, 3 honorowych i 16 członków chłopięcej Mło­dzieżowej Drużyny Pożar­niczej. W skład zarządu wchodzą:

Prezes – Kamil Dadas

Wiceprezes Naczelnik – Łukasz Dadas

Wiceprezes – Karol Smułka

Z-ca Naczelnika – Grzegorz Dadas

Sekretarz – Piotr Dadas

Skarbnik – Bartłomiej Dadas

Gospodarz – Jakub Bytniewski

Kronikarz – Michał Dadas

Członek – Józef Rogala

Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący – Szymon Bytniewski
  • Wiceprzewodniczący- Patryk Dadas
  • Sekretarz- Marek Odziemczyk

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.