17 lipiec 2018 10:40

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

na

Odbudowę nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Zgórze gm. Miastków Kościelny

04 lipiec 2018 12:29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

na:

Utworzenie żłobka na terenie Gminy Miastków Kościelny poprzez adaptację budynku przedszkola

24 maj 2018 09:16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

na:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny w roku 2018”

17 kwiecień 2018 12:04

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 130804W w miejscowości Zwola gm. Miastków Kościelny

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

10 kwiecień 2018 15:59

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

na:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce

04 kwiecień 2018 13:17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

na:

 

Wykonanie pobocza utwardzonego przy drodze powiatowej nr 1337W Miastków Kościelny – Ryczyska – Gózdek str P od km 0+308 do km 0+531.

04 kwiecień 2018 13:08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

na:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1330W

15 luty 2018 11:14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.