IZP. 272.2.76.2012 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

21 grudzień 2012 13:20

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

 

na

 

 

 

Ubezpieczenie 94 sztuk laptopów w ramach realizacji projektu pn.: 
“Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”

 

w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

 

 

 

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

 

poniżej 14 000 euro.

 

 

 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA    ZAPYTANIA    ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA   WYBÓR OFERTY

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.