IZP. 271.11.2012 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

31 lipiec 2012 00:00

ZAWIADOMIENIE

 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Zamawiający – Gmina Miastków Kościelny  -  zawiadamia o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

 

Dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.:

 

“Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”

 

w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”

 

 

 

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Uzasadnienie:

 

W dniu 12 lipca 2012r. Gmina Miastków Kościelny ogłosiła przetarg nieograniczony na: „Dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.:  “Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.

 


Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na brak ofert.

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.