IZP. 272.2.37.2012 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

20 lipiec 2012 00:00

Znak postępowania: IZP. 272.2.37.2012

 

Miastków Kościelny, dnia 20 lipca 2012 r.

 

INFORMACJA 

 

O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 TYŚ EURO

 

 

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

 

Pełnienie funkcji kierownika projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”.

 

 

 

Gmina Miastków Kościelny informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu do 14 tyś euro na: pełnienie funkcji kierownika projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”, złożono następujące oferty:

 

 

 

W efekcie postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty i po przeanalizowaniu złożonych ofert jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Pana Rafała Frelika zamieszkałego w miejscowości Zgórze 75, 08-420 Miastków Kościelny.

 

Pan Rafał Frelik odmówił podpisania umowy.

 

W związku z tym, że kolejna złożona oferta nr 2 Pana Karola Jakubika przekracza kwoty jakie Zamawiający przeznaczył na zadanie, Zamawiający informuje, o unieważnieniu postępowania.

 

 

 

 

 

 

Numer oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres Wykonawcy

 

Oferowana cena wykonania zamówienia

1

 

Rafał Frelik

zam. Zgórze 75

 

08-420 Miastków Kościelny

33 000 zł

2

Karol Jakubik

zam. Zgórze 101

 

08-420 Miastków Kościelny 

64 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.