IZP. 271.1.8.2011 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

15 wrzesień 2011 08:31

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. z 2010 roku Nr  113, poz. 759 z późn. zm.),
że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Wymiana posadzek z płytek PCV na wykładzinę podłogową z PCV w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli oraz w Publicznej  Szkole Podstawowej w Zgórzu gm. Miastków Kościelny ” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 


„CIACH”

Szczepan Ciach

ul. Pułtuska 29/17

07-200 Wyszków

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy.

 

Zamawiający zawrze umowę  w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie wcześniej niż 21.09.2010 roku.

 

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

 

Nazwa wykonawcy

 

Adres wykonawcy

 

Liczba punktów

 

w kryterium cena

 

1

 

Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe

 

„BUDOMAS”

 

Masłowski Zbigniew

 

 

 

 

ul. Międzyleska 2-6

 

50-514 Wrocław

 

82,77

 

2

 

„FACIT” Usługi Budowlano-Remontowe

 

Hebda Zofia

 

 

 

 

ul. Kochanowskiego 171

 

26-432 Wieniawa

 

 

 

 

75,72

 

3

 

„EWANDER-2”

 

Beata Wysocka

 

 

 

 

ul. Rynek 24,

 

83-200 Starogard Gdański

 

 

 

 

71,59

 

4

 

KONSTANS Grzegorz Stankiewicz

 

 

 

 

ul. Zgorzelecka 7

 

58-500 Jelenia Góra

 

 

 

 

81,90

 

5

 

„CIACH”

 

Szczepan Ciach

 

 

 

 

ul. Pułtuska 29/17

 

07-200 Wyszków

 

 

 

 

100,00

 

6

 

EKOFLOR

 

Tomasz Karpierz

 

 

 

 

ul. Szczepińska 8/43

 

53-655 Wrocław

 

 

 

 

79,01

 

7

 

FHU AJP Studio-Bud

 

Joanna Prażmo

 

 

 

 

ul. Modrzewiowa 1

 

Puławy 24-100

 

 

 

 

88,56

 

8

 

„RAFMAR” Rafał Tkacz

 

 

 

 

Szymanów 2A  1/9

 

05-532 Baniocha

 

 

 

 

75,59

 

9

 

Firma BudowlanoUsługowa

 

Krzysztof Lenkiewicz

 

 

 

 

Borawe 56B

 

07-411 Rzekuń

 

 

 

 

53,76

 

10

 

BUDRAMAT

 

 

 

 

ul. Sikorskiego 76

 

08-400 Garwolin

 

 

 

 

40,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%

 

 

 

1.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Do wiadomości:

 

1.       Wszyscy uczestnicy

 

postępowania

 

  1.     a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.