IZP. 271.1.8.2011 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

25 sierpień 2011 12:08

Miastków Kościelny, dnia 25.08.2011r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759)

 

na: „Wymianę posadzek z płytek PCV na wykładzinę podłogową z PCV w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu
gm. Miastków Kościelny”.

 

Zamawiający – Gmina Miastków Kościelny informuje:

 

 

 

 1. W salach komputerowych wymagają Państwo ułożenia wykładziny specjalistycznej, rozpraszającej. Wykładziny tego typu są tylko homogeniczne (jednowarstwowe) a ich warstwa użytkowa (ścieralna) jest tożsama z grubością całkowitą.

 

 

 

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wykładzina elektrostatyczna, rozpraszająca proponowana w przetargu jest wykładziną jednorodną i grubość całkowita tej wykładziny jest jednocześnie grubością warstwy użytkowej  i ma min. 2,0mm, będzie to dla Zamawiającego jednoznaczne ze spełnieniem warunku, że grubość warstwy użytkowej będzie powyżej 0,8mm.

 

 

 

Jednocześnie zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w SIWZ IV.  2 pkt. 11 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia charakterystyki technicznej oferowanej wykładziny.

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.