IZP. 3410/9/2007 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

11 lipiec 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-07-11

IZP. 3410/9/2007

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Wójt Gminy Miastków Kościelny zgodnie z art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) informuje, że w dniu 2007.07.10 została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miastków Kościelny reprezentowaną przez Wójta Gminy Panią Jadwigę Wojda a P.P.U.H. M. Bartniczak, reprezentowanym przez Marka Bartniczaka na „Modernizację drogi gminnej we wsi Stary Miastków”.
Wyżej wymieniony wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

 

Wójt Gminy
Jadwiga Wojda

 

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.