IZP. 3410/6/2007 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

11 lipiec 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-07-11

numer sprawy: 341/6/2007

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Wójt Gminy Miastków Kościelny informuje, że w dniu 2007-07-10 została zawarta umowa pomiędzy Wójtem Gminy Miastków Kościelny reprezentującym Gminę Miastków Kościelny a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROMOS Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska, reprezentowanym przez Waldemara Sitka na „Modernizację drogi gminnej we wsi Przykory”.
Wyżej wymieniony wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

 

Wójt Gminy
Jadwiga Wojda

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.