IZP. 3410/5/2007 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

02 lipiec 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-07-02

IZP. 3410/5/2007


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Modernizacja drogi gminnej Miastków Kościelny - Leśniczówka - Las” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożył:

DROMOS Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 45,
08-410 Wola Rębkowska


Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 pzp.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy
postępowania
2. a/a

Wójt Gminy
Jadwiga Wojda

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.