341/1/2007 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

27 marzec 2007 00:00
Przetargi 2007
 

 

 

 

 

 

341/1/2007 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Miastkowie Kościelnym

 

 

Miastków Kościelny, dnia 2007.04.04

numer sprawy: 341/1/2007

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Wójt Gminy Miastków Kościelny informuje, że w dniu 2007.04.04 została zawarta umowa pomiędzy Wójtem Gminy Miastków Kościelny reprezentującym Gminę Miastków Kościelny a „ WODROL ” Sp. z o.o., 20-107 Lublin, ul. Misjonarska 20, reprezentowanym przez Alicję Dobrowolską na „Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Miastkowie Kościelnym”.
Wyżej wymieniony wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

Wójt Gminy
Jadwiga Wojda

 

 

 
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.