341/1/2007 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

05 kwiecień 2007 00:00
Przetargi 2007
 

 

 

341/1/2007 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Miastkowie Kościelnym

 

 

Miastków Kościelny, dnia 2007-03-27

numer sprawy: 341/1/2007

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Miastkowie Kościelnym” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożył:

WODROL Sp. z o.o.
ul. Misjonarska 20
20-107 Lublin

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 pzp.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy
postępowania
2. a/a

Wójt Gminy
Jadwiga Wojda


 

 

 
« powrót
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.