Ułatwienia dostępu

Wójt Gminy Miastków Kościelny
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na najem lokali
położonych w miejscowości Miastków Kościelny gm. Miastków Kościelny

Przedmiotem najmu są lokale o pow.33,2m2  i 6,1m2  znajdujące się w przyziemiu budynku położonego na działce nr 141/8 we wsi Miastków Kościelny przy ul. Szkolnej 5. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr . 59563.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej w centrum Miastkowa Kościelnego oraz 16 km od Garwolina.

Jej sąsiedztwo stanowią nieruchomości usługowo – handlowe

 Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość zostanie wynajęta na czas nieokreślony.

Otwarcie przetargu ustnego nieograniczonego nastąpi w dniu 16.12.2022 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym przy ul. Rynek 6.

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu netto za najem lokali wynosi 400,00zł.   (słownie: czterysta złotych 00/100 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 40,00 zł  (słownie:  czterdzieści złotych 00/100 ) na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr   27 9210 0008 0056 4834 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział/Miastków Kościelny.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu – w walucie polskiej, do dnia 14.12.2022 roku.

Uczestnik obowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód wniesienia wadium przed otwarciem przetargu.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu

Wadium nie podlega zwrotowi w razie nie stawienia się bez usprawiedliwienia uczestnika, który przetarg wygrał, w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy najmu.

Wadium uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone do trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane oraz, że stan techniczny i prawny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pokój nr 12 lub tel. pod numerem (025) 751-12-86 wew. 32.

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.