Ułatwienia dostępu

             Zawiadamiam, że w dniu w dniu 11 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 8:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXI sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Miastków Kościelny za 2019 rok.

7. Realizacja zobowiązań pieniężnych wsi za 2019 rok.

8. Planowane inwestycje i remonty w 2020 roku.

8. Planowane wydarzenia kulturalne, sportowe i inne w 2020 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2020-2028.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2020 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/105/2015 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastków Kościelny.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/100/2004 Rady Gminy Miastków Kościelny  z dnia  21 grudnia 2004r. w sprawie  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący  na terenie Gminy Miastków Kościelny i przekazania go do zaopiniowania  organowi regulacyjnemu.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Sprawy różne

16. Zamknięcie XXI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.