Ułatwienia dostępu

               Zawiadamiam, że w dniu w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 8:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XVII sesji Rady Gminy.

2 Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdania z działalności Wójta w okresie między sesyjnym.

6. Informacja z działalności klubów sportowych na terenie gminy.

7. Informacja z wykonania budżetu gminy Miastków Kościelny za I półrocze 2019r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miastków Kościelny na rok 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na terenie gminy Miastków Kościelny na rok 2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Miastków Kościelny na rok 2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie gminy Miastków Kościelny na rok 2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia  23 sierpnia 2019r. w sprawie zbycia  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miastków Kościelny.

15. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2019. 

17. Wnioski i oświadczenia radnych.

18. Sprawy różne

19. Zamknięcie XVII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.