Ułatwienia dostępu

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 14 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się LIX Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LX Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z LIX Sesji Rady Gminy,

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Informacja z realizacji zobowiązań pieniężnych wsi za 2022 r.,

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miastków Kościelny za 2022 r.,

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Miastków Kościelny na lata 2023-2030”,

9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastków Kościelny na 2023 r.,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/143/2020 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miastków Kościelny,

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych,

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2031,

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2023,

15. Informacja o planowanych inwestycjach i remontach w 2023 r.

16. Wnioski i oświadczenia radnych,

17. Sprawy różne,

18. Zamknięcie LX Sesji Rady Gminy.

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.