Ułatwienia dostępu

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 27 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 7.30 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się LVIII Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, zwołana na wniosek Wójta Gminy Miastków Kościelny, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LVIII Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Gminy,

4. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Rozwoju Sieci Dróg Gminnych w Gminie Miastków Kościelny,

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w związku z rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr IV/19/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr IV/20/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2031,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2023,

11. Wnioski i oświadczenia radnych,

12. Sprawy różne,

13. Zamknięcie LVIII Sesji Rady Gminy.

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.