24 sierpień 2022 12:29

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 7.30 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, zwołana na wniosek Wójta Gminy Miastków Kościelny, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), z następującym porządkiem obrad:

18 sierpień 2022 09:45

UWAGA!

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).

17 sierpień 2022 11:02

18 lipiec 2022 12:45

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 21 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 7.30 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się L Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, zwołana na wniosek Wójta Gminy Miastków Kościelny, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie L sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miastków Kościelny w roku szkolnym 2022/2023,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

8. Wnioski i oświadczenia radnych,

9. Sprawy różne,

10. Zamknięcie L sesji Rady Gminy.

15 lipiec 2022 23:28

Serdecznie zapraszamy!

13 lipiec 2022 11:35

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.