26 październik 2022 10:21

21 październik 2022 14:00

12 październik 2022 11:59

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 21 października 2022 r. (piątek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie LIV Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Gminy,

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022,

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 19 MWp na działkach rolnych nr 222 i 223 w miejscowości Brzegi (gm. Miastków Kościelny),

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

11. Wnioski i oświadczenia radnych,

12. Sprawy różne,

13. Zamknięcie LIV Sesji Rady Gminy.

10 październik 2022 09:43

10 październik 2022 09:40

04 październik 2022 12:40

12 wrzesień 2022 14:18

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 14 września 2022 r. (środa) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, zwołana na wniosek Wójta Gminy Miastków Kościelny, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LII sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

5. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”,

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych i psychologów zatrudnionych w szkołach lub przedszkolach ogólnodostępnych, prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny,

7. Wnioski i oświadczenia radnych,

8. Sprawy różne,

9. Zamknięcie LII sesji Rady Gminy

12 wrzesień 2022 07:21

05 wrzesień 2022 14:10

Miastkowskie święto plonów odbyło się 4 września 2022 r i rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w intencji rolników, w Kościele Parafialnym w Miastkowie Kościelnym. Jak co roku, tradycyjnie korowód dożynkowy przemaszerował na obiekty sportowe przy ul. Garwolińskiej gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

            Powitano dostojnych gości, m. in.: Panią Annę Kaszubę – Dyrektora Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Pana Mirosława Walickiego – Starostę Powiatu Garwolińskiego, Panią Joannę Balę – Zastępcę Dyrektora KOWR w Warszawie, Panią Stanisławę Prządkę – Wieloletnią Poseł na Sejm RP, Panią Iwonę Kurowską – Dyrektora KRUS w Warszawie, Pana Macieja Kurowskiego – Członka Rady Nadzorczej WFOŚiGW, Pana Kazimierza Sionka – Wiceprzewodnicczącego Rady Powiatu Garwolińskiego, Panią Elżbietę Woźniak-Sionek – reprezentującą Poseł na Sejm RP Panią Teresę Wargodzką, Wójtów i Burmistrzów sąsiednich gmin, radnych, sołtysów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i mieszkańców. Listy okolicznościowe przekazali również: Prezes Rady Ministrów – P. Mateusz Morawiecki, Senator RP – P. Maria Koc, Poseł na Sejm RP – P. Teresa Wargodzka, Poseł na Sejm RP – P. Czesław Mroczek oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego – P. Adam Struzik. Następnie wszystkie sołectwa zaprezentowały przygotowane w swoich miejscowościach wieńce i kosze dożynkowe. Podzielono poświęcone podczas Mszy Św. chleby.

05 wrzesień 2022 11:03

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.