I.272.2.43.2019 Organizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym - III etap: Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

05 czerwiec 2019 14:02

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

  Organizację placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu  w Miastkowie Kościelnym - III etap: Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

 

Link do załączników

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.