I.272.2.73.2016

14 listopad 2016 09:16

 W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4)  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz.2164 ze zm.),  o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, zawarto umowę o następującej treści:zawarto umowę o następującej treści:

Umowa

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.