KONSULTACJE SPOŁECZNE-GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINNY

21 luty 2022 13:37

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny.

link do artykułu

http://www.gops.miastkowkoscielny.pl/aktualnosci/101-konsultacje-spoleczne-gminny-program-wspierania-rodzinny

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.