Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Gminy Miastków Kościelny

17 luty 2022 10:40

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy,

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miastków Kościelny za 2021 r.,

7. Informacja o zobowiązaniach pieniężnych wsi za 2021 r.,

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030,

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

11. Wnioski i oświadczenia radnych,

12. Sprawy różne,

13. Zamknięcie XLIV Sesji Rady Gminy.

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.