Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy

16 grudzień 2021 09:42

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 14.30 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy, zwołana na wniosek Wójta Gminy Miastków Kościelny, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/143/2020 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastków Kościelny,

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/144/2020 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2021,

8. Wnioski i oświadczenia radnych,

9. Sprawy różne,

10. Zamknięcie XLII Sesji Rady Gminy.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.