LIV Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny

12 październik 2022 11:59

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 21 października 2022 r. (piątek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie LIV Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Gminy,

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022,

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 19 MWp na działkach rolnych nr 222 i 223 w miejscowości Brzegi (gm. Miastków Kościelny),

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

11. Wnioski i oświadczenia radnych,

12. Sprawy różne,

13. Zamknięcie LIV Sesji Rady Gminy.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.