LII Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny

12 wrzesień 2022 14:18

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 14 września 2022 r. (środa) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, zwołana na wniosek Wójta Gminy Miastków Kościelny, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LII sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

5. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”,

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych i psychologów zatrudnionych w szkołach lub przedszkolach ogólnodostępnych, prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny,

7. Wnioski i oświadczenia radnych,

8. Sprawy różne,

9. Zamknięcie LII sesji Rady Gminy

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.