22 sierpień 2011 10:18

Miastków Kościelny, dnia 22.08.2011r.

 

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759)

 

na: „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu
gm. Miastków Kościelny
”.

17 sierpień 2011 14:13

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759)

na: „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu
gm. Miastków Kościelny
”.

12 sierpień 2011 14:26

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania: 

Wymiana posadzek z płytek PCV na wykładzinę podłogową z PCV w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu
gm. Miastków Kościelny

11 sierpień 2011 14:45

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania: 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu gm. Miastków Kościelny

10 sierpień 2011 11:41

 GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759  z późn. zm. )

 

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania: 

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości  1 700 000 zł”.

09 sierpień 2011 13:18

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 PZP (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:

„Remont drogi gminnej w miejscowości Zasiadały-Grabów”

05 sierpień 2011 13:17

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Miastków Kościelny zwraca się z prośbą o złożenie oferty na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru w branży sanitarnej, drogowej i elektrycznej przy realizacji inwestycji pn;

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU

MOJE BOISKO – ORLIK 2012” boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Miastkowie Kościelnym.

05 sierpień 2011 12:49

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.