20 lipiec 2012 00:00

INFORMACJA 

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 TYŚ EURO

 

20 lipiec 2012 00:00

INFORMACJA 

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

20 lipiec 2012 00:00

INFORMACJA 

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 TYŚ EURO

 

Gmina Miastków Kościelny informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu do 14 tyś euro na: dostawę

 

12 lipiec 2012 07:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ 

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )


12 lipiec 2012 00:00

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

06 lipiec 2012 00:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY 

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

05 lipiec 2012 00:00

 

WYJAŚNIENIE DO 

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

na dostawę

WYPOSAŻENIA ZAPLECZA KUCHENNEGO

04 lipiec 2012 00:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.