28 kwiecień 2007 03:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-04-27

numer sprawy: 341/3/2007

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Oziemkówka, Stary Miastków, Zwola” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożył:

18 kwiecień 2007 09:00
Przetargi 2007
 

 

 

341/2/2007 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dostawa grysu dolomitowego o frakcji 0 – 31 mm w ilości 2000 ton wraz z dostawą do miejsca wbudowania

 

05 kwiecień 2007 00:00
Przetargi 2007
 

 

 

341/1/2007 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

27 marzec 2007 00:00
Przetargi 2007
 

 

 

 

 

 

341/1/2007 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Miastkowie Kościelnym

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.