30 kwiecień 2008 09:30

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.300.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z modernizacją dróg gminnych i finansowaniem wydatków bieżących na oświatę”

Miastków Kościelny, dnia 2008-04-30

IZP. 3410/1/2008 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ) informuje,
że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.300.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z modernizacją dróg gminnych i finansowaniem wydatków bieżących na oświatę” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 

22 październik 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007.10.31

IZP. 3410/11/2007 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:
 

30 lipiec 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007.07.27

IZP. 3410/10/2007 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Remont Świetlicy Wiejskiej w Starym Miastkowie” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożył: 

11 lipiec 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-07-11

IZP. 3410/5/2007

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

11 lipiec 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-07-11

numer sprawy: 341/6/2007

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

11 lipiec 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-07-11

IZP. 3410/9/2007

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

02 lipiec 2007 11:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-07-02

IZP. 3410/6/2007

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

02 lipiec 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-07-02

IZP. 3410/5/2007


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.