11 styczeń 2010 09:05

„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

Miastków Kościelny, dnia 2010-01-11

IZP. 3410/8/2009


ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

08 grudzień 2009 08:25

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego

Miastków Kościelny, dnia 2009-12-08


IZP. 3410/8/2009


ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

23 listopad 2009 10:40

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY
ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1655  z 2007r. oraz Nr 171, poz. 1058 z 2008r.)

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Nazwa zadania: „Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

22 wrzesień 2009 12:15

Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

Miastków Kościelny, dnia 2009-09-22

IZP. 3410/7/2009 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 

11 sierpień 2009 10:09

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z dofinansowaniem modernizacji dróg powiatowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Miastków Kościelny, dnia 2009-08-11

IZP. 3410/6/2009 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z dofinansowaniem modernizacji dróg powiatowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 

22 czerwiec 2009 08:56

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Zasiadały

Miastków Kościelny, dnia 2009-07-22

IZP. 3410/5/2009 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Zasiadały” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 

16 czerwiec 2009 10:38

Przebudowa drogi we wsi Brzegi


Miastków Kościelny, dnia 2009-06-16

IZP. 3410/3/2009 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi we wsi Brzegi” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 

08 czerwiec 2009 11:08

Przebudowa drogi we wsi Zwola Poduchowna

 Miastków Kościelny, dnia 2009-06-08

IZP. 3410/4/2009 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi we wsi Zwola Poduchowna” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.