02 czerwiec 2010 14:05

Adaptacja sali lekcyjnej dla 6-latków w Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym .

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szaczunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydnych na podstwie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania: „Adaptacja sali lekcyjnej dla 6-latków w Publicznej
 Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym”

28 maj 2010 13:00

Przebudowa drogi gminnej - ul. Marii Konopnickiej w Miastkowie Kościelnym

Miastków Kościelny, dnia 28.05.2010 roku

IZP. 3410/1/2010 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm. ) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Marii Konopnickiej w Miastkowie Kościelnym” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 

10 maj 2010 14:25

Przebudowa drogi gminnej - ul. Marii Konopnickiej w Miastkowie Kościelnym

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY
ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny
działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieogrniczony
o wartości szacunkowej poniżej kowty określonej
w przepisach wydanych na podstwie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania:

"Przebudowa drogi gminnej - ul. Marii Konopnickiej w Miastkowie Kościelnym"

 

03 marzec 2010 13:14

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego

 

Miastków Kościelny, dnia 2010-03-03

IZP. 3410/8/2009 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 94 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 

18 luty 2010 11:57

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego


Miastków Kościelny, dnia 2009-02-18

IZP. 3410/8/2009 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 

29 styczeń 2010 10:45

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego

 

Miastków Kościelny, dnia 2010-01-29

IZP. 3410/8/2009

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer 407098-2009 z dnia 26.11.2009
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 7612-2010 z dnia 2010-01-11 r.

25 styczeń 2010 13:47

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego

Miastków Kościelny, dnia 2010-01-25

IZP. 3410/8/2009

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer 407098-2009 z dnia 26.11.2009
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 7612-2010 z dnia 2010-01-11 r.

15 styczeń 2010 11:43

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego

Miastków Kościelny, dnia 2010-01-15

IZP. 3410/8/2009

 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer 407098-2009 z dnia 26.11.2009
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 7612-2010 z dnia 2010-01-11 r.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.