02 sierpień 2011 09:49

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z  późniejszymi zmianami) na "Remont drogi gminnej Zasiadały-Grabów"

15 lipiec 2011 14:18

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759)

na: „Remont drogi gminnej Zasiadały - Grabów”.

15 lipiec 2011 11:53

  GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759  z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej Zasiadały-Grabów”.

08 lipiec 2011 13:15

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Miastkowie Kościelnym

07 lipiec 2011 11:24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie projektu budowlanego "Budowy ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu działek Nr 134/2 i 134/3 położonych w miejscowości Miastków Kościelny".

05 lipiec 2011 12:56

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz
z zapleczem sanitarno-szatniowym w Miastkowie Kościelnym".

30 czerwiec 2011 07:37

Na wykonanie projektu budowlanego budowy ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu działek Nr 134/2 i 134/3 położonych w miejscowości Miastków Kościelny.

20 czerwiec 2011 12:44

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.