08 sierpień 2012 00:00

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

 Prawo zamówień publicznych

 

01 sierpień 2012 00:00

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny  

 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

31 lipiec 2012 00:00

ZAWIADOMIENIE

 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Zamawiający – Gmina Miastków Kościelny  -  zawiadamia o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

31 lipiec 2012 00:00

INFORMACJA 

 

O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 TYŚ EURO

 

 

20 lipiec 2012 20:00

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

20 lipiec 2012 00:00

Znak postępowania: IZP. 272.2.37.2012

 

Miastków Kościelny, dnia 20 lipca 2012 r.

 

INFORMACJA 

 

O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

20 lipiec 2012 00:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.